Cenník

Miestna daň (platí sa na mieste, pri príchode s doplatkom za ubytovanie) 0,75 €
Vratná kaucia (uhrádza sa v hotovosti, v deň príchodu) – 70€
Neskorý check-out (posunutie času odchodu o 2 hodiny; potrebné oznámiť aspoň deň vopred) – doplatok 15€
Pokuta za porušenie zákazu fajčenia vo vnútorných priestoroch rezortu 200€
Pokuta za svojvoľné založenie ohňa (mimo priestorov na to určených) – 200€
Pokuta za poškodenie ubytovacieho zariadenia – stanovená podľa výšky spôsobenej škody