Ubytovací poriadok

Ubytovanie

Ubytovanie hostí v Natur Resort sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia na pobyt. Ubytovaní hostia pri príchode predložia prevádzkovateľovi ubytovania (na recepcii) doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod./, na základe odpisu sú hostia zapísaní v Knihe ubytovaných. Poskytovateľ ubytovania je zodpovedný za ochranu osobných údajov ubytovaných hostí. Za maloleté ubytované osoby (deti) koná a zodpovedá ich zákonný zástupca. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré netrpia infekčnou chorobou. Neplnoletým osobám (osoby mladšie ako 18 r.) nie je povolené samostatné ubytovanie v Natur Resort. Poskytovateľ ubytovania (na recepcii) vydá ubytovaným hosťom potvrdenie o poskytnutí ubytovania a o zaplatení ceny za pobyt. Klientom sú poskytované služby v rozsahu a kvalite určenej Vyhláškou č. 419/2001 Z.z. o kategorizácii ubytovacích zariadení.

Ďakujeme, že ste zodpovední

Ubytovaní hostia sú povinní svojim správaním predchádzať nebezpečenstvu poškodenia objektu a jeho vybavenia, predchádzať vzniku požiaru a zbytočne neplytvať elektrickou energiou po celú dobu ubytovania.

Pri odovzdaní ubytovacieho zariadenia (apartmán, dovolenkový domček) preberá klient inventár celého objektu, zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie vybavenia ubytovacieho zariadenia.
Za škody spôsobené na majetku a zariadení ubytovacieho zariadenia v čase prenájmu zodpovedá hosť v plnej výške.

Majiteľ nezodpovedá za veci, vrátane peňazí a cenností, ktoré si hostia prinesú do ubytovacieho zariadenia a za škodu, spôsobenú na odložených veciach. Tak isto prosíme nenechávať lyže, bicykle a iné predmety pred ubytovacím zariadením alebo na aute. Hostia nemôžu bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie, premiestňovať riady a iné zariadenie do iného ubytovacieho zariadenia v areáli.

V každom ubytovacom zariadení je prísny zákaz používať vlastné elektrické spotrebiče okrem spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče vlasov, notebooky, nabíjačky a pod.) Počas ubytovania, pred jeho ukončením a odchodom z objektu sú ubytovaní hostia povinní uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, uhasiť oheň vo vnútornom aj vonkajšom kozube, zatvoriť okná a uzamknúť dvere.

V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu a informovania ubytovateľa (recepcia).

Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolnosti zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte platí, zákaz používania športových potrieb určených pre exteriér v interiéri objektu /lopty, tenisové rakety, sánky a pod./, zákaz vnášania športových potrieb do izieb (okrem ich odloženia na vhodnom mieste).

Check-In

Hostia sa môžu ubytovať denne v čase od 14:00 do 16:00. V prípade záujmu o neskorý príchod (po 16:00), prosíme, kontaktujte recepciu Natur Resort vopred. Pri príchode je potrebné uhradiť doplatok za ubytovanie, miestnu daň a vratnú kauciu vo výške 70 EUR. Vratná kaucia musí byť uhradená v hotovosti (EUR). Aktuálne ceny miestnej pobytovej dane a doplnkových služieb nájdete v našom cenníku.

Check-Out

Neradi Vás vidíme odchádzať, ale v deň odchodu prosíme všetkých hostí o check-out od 08.00 hod do 10.00 hod. V prípade, ak máte záujem o neskorý check-out, prosíme, informujte recepciu Natur Resort minimálne deň vopred. Neskorý check-out môže byť spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.

Fajčenie

Vo všetkých vnútorných priestoroch ubytovacích jednotiek v areáli Natur Resort, rovnako ako aj vo vnútorných priestoroch recepcie je fajčenie prísne zakázané. Zároveň je zakázané zakladanie ohňa v blízkosti ubytovacích zariadení a areálu Natur Resort, okrem na to určených priestranstiev a ohnísk.

Prosíme hostí, aby rešpektovali toto nariadenie. Pokiaľ ste zvyknutý fajčiť, prosíme, urobte tak vo vonkajších priestoroch rezortu. V prípade neakceptovania zákazu fajčenia vo vnútorných priestoroch nášho rezortu a svojvoľného zakladania ohňa (mimo povolených priestranstiev) vám môže byť udelená pokuta prevádzkovateľom rezortu vo výške 200€.

Faktúra

Pokiaľ máte záujem o vystavenie faktúry za pobyt a doplnkové služby, prosíme, oboznámte o Vašej žiadosti recepciu Natur Resort dostatočne vopred. Po vystavení fiškálneho dokladu nie je možné dodatočne vystaviť faktúru.

Parkovanie

V areáli Natur Resort sa nachádza bezplatné nestrážené parkovisko pre všetkých našich návštevníkov.

Recepcia

Služby recepcie sú hosťom k dispozícii denne v čase od 8.00 hod do 16.00 hod. Po 16.00 hod Vám radi pomôžeme s akýmkoľvek pohotovostným prípadom telefonicky. Recepcia poskytuje hosťom všetky informácie potrebné k prežitiu príjemnej dovolenky vo Vysokých Tatrách. Radi vám poskytneme aj tipy na výlety, návštevu reštaurácií a miestnych podnikov, aj suveníry rôzneho druhu. Okrem suvenírov si hostia môžu na recepcii dokúpiť aj viaceré doplnkové služby, ktoré sú uvedené v aktuálnom cenníku.

Stravovanie

V našom rezorte sa hostia stravujú individuálne a v každom ubytovacom zariadení majú k dispozícii plne vybavenú kuchyňu alebo môžu využiť služby našej reštaurácie Rock Farm, ktorá sa nachádza priamo v areáli resortu. Naši hostia môžu využiť aj vonkajšie ohnisko, v areáli rezortu, na grilovačku či opekačku v kruhu rodiny a priateľov.

Domáci miláčikovia v Natur Resort

V ubytovacích zariadeniach Natur Resort je povolený pobyt s domácim miláčikom za poplatok 10 EUR / noc vrátane DPH. Prosíme hostí, aby rešpektovali toto rozhodnutie. V prípade poškodenia ubytovacích zariadení Natur Resort (interiér, exteriér) si poskytovateľ ubytovania vyhradzuje právo udeliť pokutu vo výške spôsobnej škody nad rámec uvedeného poplatku.

Kontakt

Natur Resort
+421 940 510 045
info@naturresort.sk

Adresa a GPS súradnice:
Veľká Lomnica (oproti golfovému ihrisku), 059 52, Veľká Lomnica
N 49.131146 / E 20.340613

Okolie

Potraviny: Potraviny Sintra (1500 metrov)
Bamkomat: Tatra Banka – Sintra (1500 metrov)
Benzínová pumpa: Bio-plus (4 000 metrov)

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli pre naše ubytovacie zariadenie a veríme, že Vašu dôveru nesklameme. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, prosím kontaktujte recepciu alebo rezervačné oddelenie.

Tešíme sa na Vás a prajeme vám najkrajšie dni oddychu!